2018-19 Season

Venezia Musicale

A Musical Journey to Venice

21 Oct

Munich

Kreuzkirche

 

Concerti per Virtuosi

New Year’s Concert

13 Jan

Munich

Kreuzkirche

 

Musica per la settimana sancta

Good Friday Concert

19 Apr

Munich

Kreuzkirche

 

Nella Camera del Principe

21 Jul

Munich

Kreuzkirche